Evanjelium nádeje nemôže sklamať

Na jeseň v roku 2010 sa v Bratislave konala výnimočná akcia s názvom Bratislavské misie, ktorá mala za cieľ osloviť moderného človeka a sprostredkovať mu zvesť evanjelia.

Dvojtýždňové podujatie bolo rozdelené na:
- Mestské misie
- Farské misie

Mestské misie sa konali mimo kostolov či farských budov. Prebiehali na námestiach, v galériách, nákupných centrách, či iných verejných priestranstvách Bratislavy. Všetky aktivity boli zamerané na neveriacich ľudí, ľudí, ktorí nechodia do kostola, a ktorým Cirkev len veľmi málo venuje pozornosť; aj preto, že nemá priestor a možnosť osloviť túto skupinu ľudí.

Spev, tanec, hovorené slovo, výstavy a ďalšie formy umenia, ktoré sa snažili nenásilnou formou osloviť ľudí posolstvom evanjelia, boli hlavnou náplňou mestských bratislavských misií.

Úlohou mestských misií bolo upriamiť pozornosť ľudí na nasledujúce farské misie. Tie sa začali po týždni mestských misií svätou omšou v Katedrále svätého Martina, počas ktorej vyslal arcibiskup Stanislav Zvolenský jednotlivé rehoľné tímy do 21 bratislavských farností.

Okrem rehoľných tímov sa na misiách podieľalo aj mnoho mladých ľudí, najmä z laických spoločenstiev. Táto ochota laikov podieľať sa na evanjelizácií je veľkou nádejou pre ďalšie šírenie evanjelia nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku.

Veľmi chvályhodná bola aj myšlienka organizátorov poskytnúť pomocnú ruku a osvetliť cestu ľuďom, ktorých tieto misie zaujali a rozhodli sa bez kompromisov prijať Krista do svojho života. V spolupráci s Christlife – katolíckou službou pre evanjelizáciu priniesli na Slovensko kurz Objav Krista, ktorý má schopnosť osloviť neveriacich ľudí dnešnej doby a taktiež formovať katolíkov k dennodennému aktívnemu ohlasovaniu evanjelia.

Aj keď aktuálne neprebiehajú misie na Slovensku či nie je možné sa prihlásiť do evanjelizačného kurzu, stále sú dostupné možnosti, ako môžeme každý jeden zažiť osobnú skúsenosť s Kristom, napríklad v modlitbe , či nechať sa formovať slovami Svätého písma.

Knihy o evanjelizácií sú jedným z prostriedkov ako môžeme misie prinášať do svojho života a života našich blízkych a tak naštartovať, či reštartovať svoj duchovný život. Kresťanská literatúra je dôležitým pilierom osobného rastu vo viere. Rovnako ako pohyb a telesná aktivita je nevyhnutná pre fyzický rozvoj človeka, tak je duchovná formácia nepostrádateľná pre záchranu duše.